جواب سوالات مطالب روزانه تبیان : یکشنبه ۷/4/88 ( ۳۲ سوال ) - جواب های طبقه بندی شده سوالات مطالب روزانه تبیان
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
یکشنبه 7 تیر 1388

  

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۱  است :    

 

 

 

سوال۱

سوال۲

سوال۳

 

 

  

 

 سوالاتی که جوابشان گزینه  ۲  است :   

 

 

  

سوال۴

سوال۵

سوال۶

سوال۷

سوال۸

سوال۹

سوال۱۰

سوال۱۱

 

 

 

  

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۳  است :   

 

  

 

 

سوال۱۲

سوال۱۳

سوال۱۴

سوال۱۵

سوال۱۶

سوال۱۷

سوال۱۸

سوال۱۹

سوال۲۰

سوال۲۱

سوال۲۲

سوال۲۳

سوال۲۴

 

 

 

 

  

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۴  است :  

 

  

 

سوال۲۵سوال۲۶سوال۲۷سوال۲۸
سوال۲۹سوال۳۰سوال۳۱سوال۳۲