جواب سوالات مطالب روزانه تبیان : شنبه ۱۳/4/88 ( ۳۳+۷ سوال ) - جواب های طبقه بندی شده سوالات مطالب روزانه تبیان
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
شنبه 13 تیر 1388

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۱  است :  

 

 
سوال۱سوال۲سوال۳سوال۴سوال۵سوال۶سوال۷

 

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۲  است :  

 

 
سوال۸سوال۹سوال۱۰سوال۱۱سوال۱۲سوال۱۳
سوال۱۴سوال۱۵

سوال۱۶ 

۵شنبه۱۱/۴

سوال۱۷ 

۵شنبه۱۱/۴

سوال۱۹ 

۵شنبه۱۱/۴

 

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۳  است :   

با عرض پوزش  جواب سوال۱۸ گزینه ۳ می شود ( با تشکر از آقا مسعود )  

 
سوال۲۰سوال۲۱سوال۲۲سوال۲۳سوال۲۴سوال۲۵سوال۲۶
سوال۲۷سوال۲۸سوال۲۹سوال۳۰سوال۳۱

سوال۳۲ 

۵شنبه۱۱/۴

سوال۳۳ 

۵شنبه۱۱/۴

 

سوال۱۸ 

۵شنبه۱۱/۴

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۴  است : 

 

سوال۳۴سوال۳۵سوال۳۶سوال۳۷سوال۳۸سوال۳۹

سوال۴۰ 

۵شنبه ۱۱/۴