جواب سوالات مطالب روزانه تبیان : دوشنبه ۱۵/۴/۸۸ ( ۱۰+۱۴ سوال ) - جواب های طبقه بندی شده سوالات مطالب روزانه تبیان
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 15 تیر 1388

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۱  است :  

سوال۱

سوال۲

سوال۳

سوال۴

سوال۵

سوال۶ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۷ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۸ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۹ 

۱شنبه۱۴/۴

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۲  است :  

 

سوال۱۰ 

سوال۱۱ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۱۲ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۱۳ 

۱شنبه۱۴/۴

  

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۳  است :   

  

 

سوال۱۴

سوال۱۵ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۱۶ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۱۷ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۱۸ 

۱شنبه۱۴/۴

 

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۴  است : 

  

 

سوال۱۹

سوال۲۰

سوال۲۱

سوال۲۲ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۲۳ 

۱شنبه۱۴/۴

سوال۲۴ 

۱شنبه۱۴/۴