جواب سوالات مطالب روزانه تبیان : دوشنبه ۸/4/88 ( ۳۹ سوال ) - جواب های طبقه بندی شده سوالات مطالب روزانه تبیان
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 8 تیر 1388

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۱  است :    

  

 

سوال۱سوال۲سوال۳سوال۴سوال۵سوال۶سوال۷سوال۸سوال۹
 

 

   

 سوالاتی که جوابشان گزینه  ۲  است :     

 

سوال۱۰سوال۱۱سوال۱۲سوال۱۳سوال۱۴سوال۱۵سوال۱۶سوال۱۷سوال۱۸
 

  

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۳  است :    

 

 

  

سوال۱۹سوال۲۰سوال۲۱سوال۲۲سوال۲۳سوال۲۴سوال۲۵

 

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۴  است :   

 

 
سوال۲۶سوال۲۷سوال۲۸سوال۲۹سوال۳۰سوال۳۱سوال۳۲
سوال۳۳سوال۳۴سوال۳۵سوال۳۶سوال۳۷سوال۳۸سوال۳۹