جواب سوالات مطالب روزانه تبیان : چهار شنبه ۱۷/۴/۸۸ ( ۱۹+۵ سوال ) - جواب های طبقه بندی شده سوالات مطالب روزانه تبیان
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
چهارشنبه 17 تیر 1388

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۱  است :   

سوال۱

سوال۲

سوال۳

سوال۴

سوال۵

سوال۶ 

۳شنبه۱۶/۴

 

  

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۲  است :   

 

 

سوال۷

سوال۸

سوال۹

سوال۱۰ 

۳شنبه۱۶/۴

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۳  است :   

 

 

سوال۱۱

سوال۱۲

سوال۱۳

سوال۱۴

سوال۱۵ 

۳شنبه۱۶/۴

سوال۱۶ 

۳شنبه۱۶/۴

 

 

 

سوالاتی که جوابشان گزینه  ۴  است : 

 

سوال۱۷

سوال۱۸

سوال۱۹

سوال۲۰

سوال۲۱

سوال۲۲

سوال۲۳

سوال۲۴ 

۱شنبه۱۴/۴